Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011

Το Μουσείο

δημιουργήθηκε το 1987, με πρωτοβουλία και
δαπάνες της ΑδελφότητοςΤριποταμιτών και
Σπεραδιανών «Η ΓΕΝΝΗΣΗ» και τη συμβολή
των Τριποταμιτών της Τήνου.

Σκοπός του Λαογραφικού Μουσείου Τριποτάμου
είναι η συγκέντρωση, διάσωση,διατήρηση και
προβολή  πάσης φύσεως λαογραφικού υλικού.

Το κτίριο όπου στεγάζεται σήμερα το Λαογραφικό Μουσείο Τριποτάμου   (πρώην οικεία του αειμνήστου ιερέως Ιωάννη Π. Γκύζη),  δωρήθηκε το 1987 από  την Μαρίνα Γκύζη- Ζαζάκη στην Αδελφότητα Τριποταμιτών και Σπεραδιανών «Η ΓΕΝΝΗΣΗ».

Οι συλλογές του Λαογραφικού Μουσείου Τριποτάμου αποτελούνται από έναν αριθμό ξυλόγλυπτων επίπλων, αγροτικών εργαλείων, κεραμικών, χρηστικών και διακοσμητικών αντικειμένων, έναν αργαλειό, ένα λιοτρίβι και
είδη καθημερινής οικιακής χρήσεως, τα οποία
συγκεντρώθηκαν με ενεργή προσπάθεια του συλλόγου Τριποταμιτών Τήνου «Ο ΚΑΒΟΣ».


Ο εμπλουτισμός του Μουσείου συνεχίζεται μέχρι σήμερα.


Τριπόταμος Τήνου

Δεν υπάρχουν σχόλια: